„Електрострой” ООД е българска фирма, предлагаща професионално изграждане, ремонт, възстановяване и поддръжка на всички видове електроинсталации, изграждане на мълниеотводни и заземителни инсталации, парково, улично и декоративно осветление в обществени, административни, промишлени и жилищни сгради.
  „Електрострой” ООД е дружество, регистрирано с частен капитал през 2006 г. във Варненския окръжен съд, с управител и представляващ Георги Георгиев. За сравнително кратко време от своето съществуване, фирмата успява да се наложи успешно на българския пазар, като се откроява с коректност, професионализъм и качество. Стремежа към създаване на постоянни партньори, както и разширяване кръга от клиенти, може да се определи като една от основните стратегически цели на организацията.
  Фирмата се отличава с опит в отношенията с клиенти и доставчици, отлично познаване на пазария сегмент и следене на тенденциите в него.
  „Електрострой” ООД има над 60 реализирани обекта в цялата страна, разполага със собствена складова база, самоходна подвижна платформа, транспортни средства, помощни съоръжения и квалифициран персонал, спомагащ за качествено и навременно изпълнение на поетите ангажименти и строителни обекти.