Адрес: гр. Варна
ул.”Акад. Андрей Сахаров” №1 ет.2

Управители:
мобилен: +359887705100
стационарен: +35952739906

Монтажи и Сервиз:
+359887694879

Счетоводство:
+35952739914

electrostroj@abv.bg